WIG

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Warszawski Indeks Giełdowy – WIG jest najstarszym indeksem giełdowym notowanym na GPW. Jest to indeks typu dochodowego, tzn. przy wyliczaniu jego wartości uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Dniem bazowym indeksu jest 16 kwietnia 1991, wartością bazową 1000 pkt., a kapitalizacja bazowa wynosi 57 140 000,00 zł. Indeks WIG obejmuje wszystkie spółki giełdowe spełniające minimalne kryteria zawarte w załączniku do Uchwały nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku. Kryteria doboru oraz zasady konstrukcji WIG-u zostały omówione na stronie GPW. Skład WIG-u jest zmienny. Zmiany składu indeksu WIG przeprowadzane są cztery razy do roku (trzeci piątek marca, czerwca, września, grudnia). Wyliczany jest według wzoru:

M(t)
WIG(t) = —————- * 1 000,0
M(0) * K(t)

gdzie:

M(t) – kapitalizacja portfela indeksu na sesji „t”
M(0) – kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym
K(t) – współczynnik korygujący indeksu na sesji „t”

WIG jest indeksem, który w większym stopniu niż pozostałe indeksy obrazuje sytuację na GPW. O ile szczególnie WIG 20, ze względu na niewielką ilość spółek może być przedmiotem manipulacji, co łatwo można zaobserwować w dniach rozliczania kontraktów terminowych, o tyle WIG ze względu na dużą ilość spółek, takim manipulacjom nie podlega. Na podstawie indeksu WIG, inwestor ma możliwość dokonania analizy technicznej głównego rynku i wyciągnięcia wniosków co do kierunku jego rozwoju.

Zobacz także interesujące frazy:

 • gielda wig notowania,

 • wykres wig 20,

 • wykres wig,

 • wig chemia,

 • gielda wig 20,

 • indeks wig,

 • spółki wig 20,

 • wig spożywczy,

 • wig 20,

 • gpw wig 20,

 • giełda wig,

 • wig 40,

 • wig 40 notowania,

 • wig 20 wykres,

 • wig giełda,

 • wig wykres,

 • kurs wig,

 • wig 80,

 • wig budownictwo,

 • wig paliwa,

 • wig 20 gpw,

 • wig wikipedia,

 • indeks wig 20,

 • wig notowania ciągłe,

 • kontrakty wig 20,

 • wig deweloperzy,

 • notowanie wig 20,

 • analiza techniczna wig,

 • wig wykres historyczny,

 • indeksy wig,

 • wig wykresy,

 • stopa zwrotu wig,

 • analiza wig 20, wig notowania historyczne,

 • etf wig 20